โดรนการเกษตรคูโบต้า K-D1

 

โดรนการเกษตรคูโบต้า K-D1

โดรน

มืออาชีพด้านการดูแล


 • Type : โดรน
 • Series : K-D1
 • ราคา : 216,000 บาท

วิดีโอการทำงาน

รายละเอียด

ทำไมต้องโดรนคูโบต้า K-D1
บริษัทคูโบต้า คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาโดรนฉีดพ่นเพื่อการเกษตรตั้งแต่ปี 2561 และวางจำหน่ายในชื่อรุ่น MG-1K หลังจากนั้นในปี 2562 ก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมและวางจำหน่ายในชื่อรุ่น MG-1SAK  โดยทางบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด ได้มีการต่อยอดความสำเร็จด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดรนฉีดพ่นเพื่อการเกษตรรุ่น K-D1 เพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทย สำหรับการดูแลพืชระดับมืออาชีพ

การนำโดรนมาใช้เพื่อการเกษตร

ปัจจุบัน เกษตรกรไทยมีการนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้งานกับการเพาะปลูกพืช ในขั้นตอนต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น การเพาะปลูก การเตรียมดิน การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการขนส่งผลผลิต อย่างไรก็ตามในขั้นตอนการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การได้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ดี ยังคงใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่

หากกล่าวถึงเครื่องจักรที่เกษตรกรนำมาใช้ในขั้นตอนการบำรุงรักษา  เมื่อก่อนคนส่วนใหญ่คงนึกถึงคนแบกกระเป๋าสะพายหลังฉีดยาหรือรถแทรกเตอร์ติดถังพ่นยา  แต่ในช่วง 1-2 ปีให้หลังนี้ เราคงได้เห็นการนำ “โดรน” มาใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานทางรัฐบาลเองได้ส่งเสริมการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อการเกษตร ในโครงการเกษตรยุคใหม่ 4.0

สำหรับโดรนเพื่อการเกษตรนั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรในหลาย ๆ เรื่อง ดังนี้

 1. ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
 2. คุณภาพในการฉีดพ่นสารมีความสม่ำเสมอ ทั่วถึง
 3. ไม่ทำลายพื้นนาหรือท้องไร่ เนื่องจากโดรนบินเหนือพืชที่เพาะปลูก
 4. ขนาดกะทัดรัด เหมาะสมในการขนย้ายไปยังแปลงการเกษตร
 5. สามารถใช้สร้างรายได้จากการรับจ้างทางการเกษตรได้
 6. สุขภาพร่างกายของผู้ใช้งานห่างไกลจากสารพิษเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น

ประเภทของโดรน

โดรนแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการทำงาน ดังต่อไปนี้

 1. Multirotor เป็นโดรนที่ใช้งานทั่วไป มีลักษณะ คล่องแคล่ว ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด ซึ่งโดรนการเกษตรอยู่ในกลุ่มของโดรนประเภทนี้
 2. Fixed-wing drones เป็นโดรนที่มีความเร็วและสามารถบินได้นานกว่าโดรนประเภทแรก จึงเหมาะแก่การสำรวจพื้นที่ขนาดกว้าง แต่จำเป็นต้องมีรันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด
 3.  Hybrid model (tilt-wing) เป็นโดรนประเภทที่พบได้ค่อนข้างยาก มีความเร็วและความสูงในการบินมากกว่า 2 แบบแรก ไม่ต้องใช้รันเวย์ในการบินขึ้นและลงจอด

© Copyright 2021 คูโบต้า มหาสารคาม All Rights Reserved. | Design by iJude.net